Delårsrapport för tredje kvartalet 2022-2023

2022 har inneburit ett fortsatt arbete med kommersialisering av INUHEAT, i enlighet med vår plan. Vi har en tydlig vision att våra smarta och innovativa produkter ökar människors komfort och välbefinnande och vår målsättning att etablera oss på marknaden som en premiumfunktion ligger fast.

Påminnelse om årsstämma

Den 28 september kl 13.00 är det årsstämma i Inuheat Group AB (publ). Vi vill bara påminna om att sista dag för anmälan är den 23 september så glöm inte att anmäla er.

Inuheat Group AB avbryter emissions- och noteringsprocessen

I april 2021 meddelade Inuheat Group AB (”Inuheat” eller ”Bolaget”) att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsprocessen”) förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gräns i den emission av units som Bolaget genomför som en del av Noteringsprocessen. Styrelsen i Inuheat har idag beslutat om att avbryta Noteringsprocessen då lägsta gräns i emissionen inte har uppnåtts.