Delårsrapport för tredje kvartalet 2022-2023

Image

FRE 14 APRIL 2023 10:15 CET.

Ökad omsättning på orolig marknad 

2022 har inneburit ett fortsatt arbete med kommersialisering av INUHEAT, i enlighet med vår plan. Vi har en tydlig vision att våra smarta och innovativa produkter ökar människors komfort och välbefinnande och vår målsättning att etablera oss på marknaden som en premiumfunktion ligger fast. Vi står för kvalitet och stabilitet inom vårt produktområde och har under perioden arbetat målinriktat för att öka produktionsvolymen. Samtidigt minskar instegströskeln för nya kunder genom enklare implementationsprocess och produktstandardisering. Ett exempel är att vi under perioden utvecklat en helt ny standardpanel för strumpor som redan nu finns på marknaden. 

För att läsa hela delårsrapporten vänligen ladda ner den via länken här

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2023/04/DELARSRAPPORT-Q1_Q3-22_23.pdf

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.