Kallelse till årsstämma 29 sep 2023

Image

FRE 1 SEPTEMBER  2023 11:30 CET.

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), org nr: 556944-8094, (”Inuheat”), kallas till årsstämma fredag den 29 september 2023 klockan 11.00.

Se bifogade dokument för utförlig information

Kallesle till Årsstämma

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2023/09/Kallelse-till-arsstamma.pdf

Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2023/09/Bilaga-1-Styrelsens-forslag-till-beslut-om-andring-av-bolagsordning.pdf

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.