Förlängd
teckningstid

Image

ONS 17 APRIL 2024 16:00 CET.

Styrelsen har beslutat förlänga teckningstiden till och med den 24 april 2024.

Klicka på länken för vidare information. 

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2024/04/Forlangning-teckningstid_info_240417.pdf

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.