Inuheat Group AB avbryter emissions- och noteringsprocessen

I april 2021 meddelade Inuheat Group AB (”Inuheat” eller ”Bolaget”) att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsprocessen”) förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gräns i den emission av units som Bolaget genomför som en del av Noteringsprocessen. Styrelsen i Inuheat har idag beslutat om att avbryta Noteringsprocessen då lägsta gräns i emissionen inte har uppnåtts.