Kallelse till extra bolagsstämma 20 mars 2024

Image

TIS 20 FEBRUARI  2024 11:30 CET.

Aktieägarna i lnuheat Group AB (publ), arg nr: 556944-8094, ("lnuheat"), kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 20 mars 2024, klockan 13.00.

Se bifogade dokument för utförlig information

Kallelse till extra bolagsstämma

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2024/02/Kallelse-240320.pdf

Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2024/02/Bilaga-1_240320.pdf

Fullmakt

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2024/02/Fullmakt-extra-bolagsstamma-20240320.docx

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.