Kallelse till extra bolagsstämma 17 juli 2023

Image

MÅN, 19 JUNI 2023 11:00 CET.

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), 556944-8094, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 juli 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda. Det är även möjligt att delta digitalt via Teams, ange i så fall i anmälan att du önskar delta digitalt samt ange email-adress dit länk skall skickas. Information om uppkoppling mm skickas till anmälda aktieägare efter anmälningstiden. 

Länk till kallelse:

https://inuheatgroup.se/Kallelse-extra-bolagsstamma-17-juli-2023.pdf

Välkomna!

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.