Utfall extra bolagsstämma Inuheat 17 juli 2023

Image

ONS, 19 JULI, 2023 12:00 CET.

Styrelsen för Inuheat Group AB (publ) (”Inuheat”) informerar härmed att extra bolagsstämma den 17 juli 2023 röstade ja till styrelsens förslag om företrädesemission. Fullständiga villkor för erbjudandet framgår via nedan länk. Anlitat emissionsinstitut är Nordic Issuing AB. Anmälan för teckning görs via er depåförande bank alternativt via Nordic Issuings plattform Mina Sidor där erbjudandet kommer publiceras när teckningstiden inleds (https://nordic-issuing.se/). Redan inskickade teckningssedlar är således ej giltiga. Investerarpresentationen från den 28 juni 2023 nås via länk nedan.

Villkor för erbjudandet

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2023/07/Villkor-och-anvisningar-Inuheat.pdf

Investerarpresentation 28 juni 2023

https://inuheatgroup.se/wp-content/uploads/2023/07/Investerarpresentation-28-juni-2023.pdf

För vidare information vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, 070-912 09 06Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.