Vd:s verksamhetsberättelse 20 feruari 2024

Image

Tis 20 Februari  2024 11:30 CET.

Marknadsanpassning och fokus på tillväxt och lönsamhet.

Innevarande räkenskapsår har präglats av bolagets ansträngda likviditet, men trots begränsade resurser har Bolaget arbetat målinriktat med nyförsäljning mot nya brandpartners samt att skapa försäljningskanaler på olika marknader för vårt eget varumärke Arctic Volt. Nya standardlösningar har tagits fram för ytterligare handskmodeller samt väst och sele. Med dessa lösningar/produkter i sortimentet kan lnuheat erbjuda en "fullkroppslösning" inom HEAT READY-konceptet. lnuheat har ett högkvalitativt system anpassat för enkel volymproduktion och en fördelaktig affärsmodell som attraherar.

Under pågående vinter har Ejendals gjort en soft launch av strumpa och linerhandske i Norge med mycket positiv feedback från marknaden. Vi förväntar oss ökad volym under nästa vinter. Amerikanska Giro har lanserat tre nya modeller inom cykelsegmentet och har fått mycket fin review i ansedda Cycling news (https://www.cyclinqnews.com/reviews/g i ro -vulc-lig htweig ht-g loves-review­the-best-winter-cycling-g loves-ive-ever-tested/)

Båda dessa introduceringar visar att vi gör rätt och det finns fler mycket intressanta varumärken i vår försäljningspipe line, inom såväl outdoor som workwear och healthcare. Vi ser också ett ökat intresse för vår teknologi och produktlösningar inom segmentet tactical (militär mm), vilket blev tydligt när vi deltog på ISPO-mässan i Munchen 28-30 nov 2023. Vi har påbörjat samtal med flera partners och i vissa fall redan startat implementation av vår teknik i deras produkter så de kan starta införsäljning kommande vinter.

Vi fortsätter visa omsättningstillväxt även under innevarande år. Bolaget kommer nå resultatmålet på -9 MSEK tack vare ett väl genomfört arbete att förbättra bruttomarginal samt kraftfulla kostnadsbesparingar. Detta trots förseningar i kunders lansering och brist på interna resurser till försäljnings- och marknadsaktiviteter. Därtill den rådande lågkonjunkturen som inneburit att många varumärken varit försiktiga med att ingå nya projekt och i något fall valt att senarelägga lansering av färdiga produkter.

Konjunkturen och andra omvärldsfaktorer har medfört att vi agerat och tar oss an nya segment snabbare än planerat. Inom bland annat workwear öppnas det nya möjligheter när varumärken ser en ökad efterfrågan hos sina kunder på ny teknik och ökad komfort. Under förutsättning att stämman stöder bolagets finansieringsplan ser jag med tillförsikt fram emot ett försäljningsgenombrott under kommande säsong.

Bästa hälsningar,

Tobias Palmgren, VD
070-912 09 06
tobias.palmgren@inuheat.comInuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.