Vd:s verksamhetsberättelse 20 feruari 2024

Marknadsanpassning och fokus på tillväxt och lönsamhet.
Innevarande räkenskapsår har präglats av bolagets ansträngda likviditet, men trots begränsade resurser har Bolaget arbetat målinriktat med nyförsäljning mot nya brandpartners samt att skapa försäljningskanaler på olika marknader för vårt eget varumärke Arctic Volt.

Kallelse till årsstämma 29 sep 2023

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), org nr: 556944-8094, (”Inuheat”), kallas till årsstämma fredag den 29 september 2023 klockan 11.00.

Inbjudan emission Inuheat juli 2023

Styrelsen för Inuheat Group AB (publ) (”Inuheat”) har idag den 19 juni 2023, beslutat kalla till extra bolagsstämma den 17 juli 2023, kl 10.00 i Bolagets lokaler (alt via Teams), för beslut gällande förslag till företrädesemission om högst 18 000 000 aktier.

Kallelse till extra bolagsstämma 17 juli 2023

Aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), 556944-8094, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 juli 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, FO Petersons gata 28, 421 31 Västra Frölunda.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022-2023

2022 har inneburit ett fortsatt arbete med kommersialisering av INUHEAT, i enlighet med vår plan. Vi har en tydlig vision att våra smarta och innovativa produkter ökar människors komfort och välbefinnande och vår målsättning att etablera oss på marknaden som en premiumfunktion ligger fast.

Påminnelse om årsstämma

Den 28 september kl 13.00 är det årsstämma i Inuheat Group AB (publ). Vi vill bara påminna om att sista dag för anmälan är den 23 september så glöm inte att anmäla er.