Till aktieägarna i INUHEAT GROUP AB (publ)

Image

ONS, MAJ 19, 2022 10:00 CET.

INUHEAT:s ägare och styrelse tog beslut förra sommaren att notera bolagets aktie på Spotlight Stock Market. I samband med noteringen behövdes en nyemission genomföras för att sprida ägandet samt anskaffa kapital (likviditet) för bolagets expansion. Vi har i tidigare utskick meddelat att noteringsprocessen avbrutits eftersom den inte mottogs av er och marknaden så som vi hoppats.

Arbetet med att hitta en annan finansiering för Inuheat har pågått sedan beslutet att avbryta togs. Det har varit intensiva dagar som nu lett fram till en lösning.

Per Olof Ejendal AB tillsammans med Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) har kommit med ett erbjudande att göra en större investering i bolaget. Erbjudandet är villkorat av att bolaget genomför en riktad emission på en värdering om ca 25 MSEK pre-money. Vidare villkoras erbjudandet av att bryggfinansiärerna går med på att omvandla sina lån (ca 9,5 MSEK plus ränta enligt avtal) till aktier på samma villkor. Bryggfinansiärerna har accepterat erbjudandet. Styrelsen beslutade därför, med stöd av sitt bemyndigande från bolagsstämma den 1 december 2021, att genomföra en riktad emission om ca 37 mkr.

Vi vill passa på att tacka de bolag och personer som stöttat bolaget med bryggfinansiering och fortsatta förtroende samt välkomna Ejendals in som ägare (www.ejendals.com). Vi ser framemot att fortsätta arbetet med att etablera Heat Ready som en premiumfunktion på marknaden!

Framöver kommer kommunikationen från Inuheat ske via vår IR-sida, www.inuheatgroup.se. Från 1 juni kommer det gå att registrera sig för att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Med vänliga hälsningar

INUHEAT GROUP AB (PUBL)

Styrelsen

Har ni frågor ber vi er kontakta

Johan Thiel, Styrelseordförande

Telefon: 073-399 67 75

Hemsida: www.Inuheatgroup.seInuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.