Inuheat Group AB avbryter emissions- och noteringsprocessen

Image
ONS, MAJ 04, 2022 16:00 CET.
I april 2021 meddelade Inuheat Group AB (”Inuheat” eller ”Bolaget”) att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsprocessen”) förutsatt att Bolaget uppnår erforderlig ägarspridning samt lägsta gräns i den emission av units som Bolaget genomför som en del av Noteringsprocessen. Styrelsen i Inuheat har idag beslutat om att avbryta Noteringsprocessen då lägsta gräns i emissionen inte har uppnåtts.

Inuheat meddelade i april 2021 att Bolaget godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet var villkorat av erforderlig ägarspridning samt att Inuheat uppnådde den lägsta gränsen i Bolagets emission av units, vars anmälningsperiod ägde rum från och med den 12 april till och med den 2 maj 2021. Med anledning av att Bolaget ej uppnått lägstagränsen om cirka 29,4 MSEK i emissionen har styrelsen i Inuheat beslutat att avbryta Noteringsprocessen. De från allmänheten som anmält förvärv av units i emissionen kommer således inte att bli aktieägare i Bolaget och således inte att bli betalningsskyldiga för den anmälan om förvärv av units som gjorts under anmälningsperioden. Styrelsen i Inuheat meddelar att Bolaget tills vidare kommer bedriva verksamheten som ett onoterat bolag.

VD Tobias Palmgren kommenterar

”Att avbryta den här processen är ett tråkigt besked att ge både befintliga ägare som stöttat Bolaget genom åren, och även de investerare som beslutat att anmäla intresse i emissionen. Det är troligtvis inte en nyhet för någon att klimatet på aktiemarknaden är svalt för tillfället men vi valde trots detta att ge det en chans. Inuheat är ett spännande bolag med fina framtidsutsikter. Det är min förhoppning att vi nu kan hitta andra sätt att finansiera Bolaget. Arbetet med att hitta nya finansiärer är påbörjat och jag ser det arbetet an med tillförsikt.”


För mer information om Inuheat, vänligen kontakta:

Tobias Palmgren, VD

Telefon: +46 (0) 709 12 09 06

E-post: tobias.palmgren@inuheat.com

Hemsida: www.Inuheatgroup.se

Inuheat Group AB (publ)

Inuheat utvecklar, producerar och säljer värmesystemet Inuheat Wearable Heating Platform (”IWHP”), till producenter och distributörer i konfektionsindustrin med målsättningen att etablera ett värmesystem som tillför premiumvärde till produkter. Bolaget har bred erfarenhet av produktutveckling vilket har resulterat i en vetenskap som möjliggör användning av tunna material för att förse användare med värme.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *